Latinska paleografija

Latinska paleografija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, izr. prof. dr. Mlinar Janez, prof. dr. Štih Peter

Vsebina

Zgodovina paleografije in temeljni pojmi. Antične in srednjeveške pisave latinskega Zahoda od kapitale do humanistike, s poudarkom na pisavah visokega in poznega srednjega veka.