Klinična psihologija in psihoterapija otrok in mladostnikov

Klinična psihologija in psihoterapija otrok in mladostnikov

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Masten Robert

Vsebina

Splošni principi in specifičnosti psihopatologije in obravnave pri otrocih in adolescent, npr. Homo/heterotipicna variabilnost, transakcijska perspektiva, součinkovanje dednosti in okolja, razvojno-psihopatološka perspektiva, ekvi/multifinalnost, ontogenetski procesni model, motnje pozunanjanja/ponotranjanja, dejavniki tveganja in zaščitni dejavniki; prevalence motenj v otroštvu; posebnosti diagnostike in obravnave, opis posameznih motenj v otroštvu in v adolescenci in evidence o z dokazi podprti pripadajoči obravnavi (motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, vedenjske in čustvene motnje in opozicionalno-kljubovalna motnja, anksioznost in depresivnost, pediatrična bipolarna motnja, motnje avtističnega spektra, druge motnje in stanja); RDoC; uporabna vedenjska analiza;