Klasična arheologija - izbrana poglavja

Klasična arheologija - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zanier Katharina

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Razvoj mest, mestnih funkcij in institucij realiziranih v arhitekturi (javno/privatno, sveto/profano), mesta mrtvih in njihove vloge v vsakdanjem življenju, proizvodnja podob, njihove funkcije in sistem njihovega jezika. Tehnike gradnje in oblikovanja v različnih materialih.