Južnoslovanske književnosti

Južnoslovanske književnosti

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Predmet daje zgoščen pregled južnoslovanskih književnosti: obče značilnosti srednjeveške knjiž., posvetna knjiž.; dela humanistov, latinisti, petrarkizem; žitja kot srbska žanrska posebnost, cerkvena prikazanja kot hrvaška žanrska posebnost; pisni spomeniki, povezani z bosansko državnostjo, književna tradicija aljamiado; romantika in ilirsko gibanje, nacionalni junaški ep; realizem, moderna in njene različice, modernizmi po letu 1914, parnasovstvo, simbolizem, sumatraizem, zenitizem, hipnizem, dadaizem, avtomatizem, nadrealizem; knjiž. po letu 1950; postmoderna, oddaljevanje od tradicije socialne knjiž., prelom s črno-belo tehniko obravnave preteklosti; jeans proza; fantastika; mlada proza; trivializacija visoke književnosti; žanrska proza; hibridnost in žanrski sinkretizem; memoarska proza; historiografska fikcija; vojna proza; literarizirana (fikcionalizirana) avtobiografija; nova stvarnostna proza; fragment; kratka zgodba; urbana proza; medijska ozaveščenost; etablirana knjiž. vs. popularna književnost.