Japonski jezik v praksi 2

Japonski jezik v praksi 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hrvatin Klara

Vsebina

Študenti praktično aplicirajo znanje japonskega jezika, ki se ga vzporedno učijo pri predmetu Sodobna japonščina 2. Vadijo branje in pisanje japonskih besedil, govorno nastopanje, intervjuvanje, debatiranje v japonščini. Pripravijo in izvedejo govorni nastop v japonščini na določeno temo.