Izbrane teme iz sodobne zgodovine JV Evrope

Izbrane teme iz sodobne zgodovine JV Evrope

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej pred začetkom leta.
Vsebina so različne teme iz zgodovine JV Evrope: to so vprašanja političnega, gospodarskega, socialnega, kulturnega razvoja zgodovine JV Evrope 20. stoletja.

Literatura se določi za vsako leto posebej.
Poleg splošne literature tudi strokovna literatura, ki obravnava problematiko izbranih tem.

- M. Glenny, The Balkans 1880-1999. Nationalism, War and Great Powers, London 2000, 726 str.
- J. Pirjevec, Jugoslavija. Nastanek, razvoj in razpad Karadjordjeviceve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, 461 str.
- B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918-1988. I, II, III, Beograd 1988