Italijanski jezik 1

Italijanski jezik 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. Hussu Tereza, lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Usvojitev slovnice in besedišča prve polovice predvidenega programa, spoznavanje italijanske kulture in kulturnih razlik v primerjavi s Slovenijo; razvijanje sposobnosti bralnega in slušnega razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v skladu z usvojenim znanjem.

Obvezna:
1. Nuovo Contatto A1 (R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Pintoni) COBISS.SI-ID – 1536920516, Nuovo Contatto A2 (M. Piantoni, R. Bozzone Costa, C. Ghezzi), COBISS.SI-ID - 57316450
2. skripta (slovnične vaje, strokovna besedila (izbor, priredba in vaje: nosilka predmeta)) COBISS.SI-ID - 52889442

Priporočljiva:
1. Grammatica pratica della lingua italiana, S. Nocchi, ALMA Edizioni; COBISS.SI-ID - 6326673
2. Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, M. Mezzadri, Guarra Edizioni COBISS.SI-ID - 7816242

Gradiva (Vis, e-učilnica…):
http://www.oneworlditaliano.com/italiano/esercizi-di- italiano.htm
http://web.uvic.ca/hispanital/italian/italian100/vocab/index.htm
http://www.impariamoitaliano.com/
http://www.italianonline.it/esercizi.html
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/es…