Intertekstualnost v italijanski književnosti 2

Intertekstualnost v italijanski književnosti 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet je namenjen analiziranju intertekstualnih razmerij med italijanskimi in drugimi knjižnimi besedili na primeru dveh mitov: mita o Argonavtih in mita o Orfeju. Obravnava antične vire obeh mitov in njune resemantizacije v izboru italijanskih književnih besedil od renesanse do 21. stoletja. Predmet poglobi študentovo razumevanje intertekstualnosti in poznavanje njenih oblik.

1. G. Genette, Palinsesti, Einaudi, 1997, 1.-9. pogl., str. 3-54. COBISS.SI-ID - 35774050
2. L. Chines, C. Varotti, Che cos’e un testo letterario, Carocci, 2012, pogl. 1.2.4. »Intertestualita«, str. 19–21. COBISS.SI-ID - 49123170
3. M. Polacco, L'intertestualita. Bari: Laterza 1998, str. 7-103. COBISS.SI-ID - 35347042
4. Književna dela in odlomki s priporočenega seznama (Euripides, Apolonij Rodoški, Argonautiche orfiche, A. Poliziano, C. Pavese, C. Wolf, C. Magris idr.)

Dodatna in priporočena literatura:
Thomas Mann, “Prologo. Discesa agli inferi”, in Giuseppe e i suoi fratelli. Le storie di Giacobbe, Mondadori, 2006 (19331), str. 3–59