Hispanoameriška književnost

Hispanoameriška književnost

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, red. prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

Hispanoameriška književnost
Predmet poglobljeno obravnava ključna poglavja iz hispanoameriške književnosti, s poudarkom na magičnem realizmu v romanu in kratki prozi:
- kolonialna književnost
- književnost romantike in realizma
- evropski nadrealizem in njegov vpliv pri nastanku magičnega realizma
- predhodniki
- glavni predstavniki magičnega realizma in njihova dela
- kritika o magičnem realizmu
- »boom« hispanoameriške proze
- razvoj in vpliv na svetovne literarnoumetniške tokove 20. stoletja
- »postmagičnorealistično« obdobje