Francoska jezikoslovna teorija

Francoska jezikoslovna teorija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Vsebina

Tradicionalna slovnica.
Strukturalno jezikoslovje:
- Saussure in CLG
- Praški krožek in Jakobson
- Tesniere in splošna sintaksa
- Martinet in funkcionalistična šola
- Hjelmslev in formalistična šola
Dinamična lingvistika. Vprašanja jezikoslovne terminologije.
Teorija izrekanja. Pragmatično jezikoslovje.
Sociolingvistika in jezikovna norma: opis in predpis.
Jezikovne tipologije.
Osnovni skladenjski koncepti.
Jezikoslovje, epistemologija, filozofija jezika: govor in pisni izraz.
Opisna idealizacija in stvarnost jezikovnih aktualizacij.
Retorika kot formulacijska kompetenca: konvencija, intervencija, invencija.
Spontanost v govoru kot zadnji problem jezikoslovja.
Vprašanje jezikovnih tehnologij.
Prevajanje kot stikanje (po) jezikovnih kultur(ah).