Francoščina srednjega veka in renesanse

Francoščina srednjega veka in renesanse

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

Stara in srednja francoščina: delitev na razvojna obdobja.
2. Jezikoslovni pripomočki za spoznavanje francoskega jezika v starejših razvojnih obdobjih:
- slovarji;
- etimološki in zgodovinski slovarji;
- priročniki;
- slovnice;
- jezikovni atlasi.
3. Napotki za izgovarjavo starejših francoskih besedil.
4. Branje starejših francoskih besedil od srednjega veka do renesanse.
5. Jezikoslovni, stvarni in literarno-zgodovinski komentar izbranih odlomkov.
6. Prevajanje starejših besedil v moderno francoščino in slovenščino.

MOIGNET, G.: Grammaire de l'ancien français. Kliencksieck: Paris, 2002. 445 str.
BURIDAN, C.: Grammaire nouvelle de l'ancien français. CDU SEDES: Paris, 2000. 800 str.
RAYNAUD DE LAGE, G. – HASENOHR, G.: Introduction a l'ancien français. SEDES: Paris, 1993.
GREIMAS, A. J.: Dictionnaire de l'ancien français jusqu'au XIVe siecle. Larousse: Paris, 1992.
GOUGENHEIM, G.: Grammaire de la langue française du 16e siecle. Picard: Paris, več izdaj. 277 str.
FRAGONARD, M.-M.: Introduction a la langue du XVIe siecle. Nathan: Paris, 1994. 128 str.
GREIMAS, A.J. – KEANE, T.M.: Dictionnaire du moyen français, Larousse: Paris, 1992. 668 str.