Filozofija in humanistika

Filozofija in humanistika

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Vsebina

Razmerje med filozofijo in humanistiko se v 21. st. zastavlja bistveno drugače kot v preteklosti, namreč v sorazmerju s spremembami pojmovanja humanosti, kulture, znanosti in družbe. Filozofija se v pogledu svojih izhodišč in smotrov prav gotovo ne more omejevati zgolj na območje humanistike kolikor s tem mislimo neko področje v (sistemu) znanosti. Drugače je, če v tem vidimo zgodovinsko osmišljanje humanosti same, ki ga bistveno določa zmožnost govora. Razmerje med filozofijo in humanistiko se potemtakem vzpostavlja na možnosti pogovarjanja o vsem, kar je lahko deležno smisla.