Filozofija in humanistika

Filozofija in humanistika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Razmerje med filozofijo in humanistiko se v 21. st. zastavlja bistveno drugače kot v preteklosti, namreč v sorazmerju s spremembami pojmovanja humanosti, kulture, znanosti in družbe. Filozofija se v pogledu svojih izhodišč in smotrov prav gotovo ne more omejevati zgolj na območje humanistike kolikor s tem mislimo neko področje v (sistemu) znanosti. Drugače je, če v tem vidimo zgodovinsko osmišljanje humanosti same, ki ga bistveno določa zmožnost govora. Razmerje med filozofijo in humanistiko se potemtakem vzpostavlja na možnosti pogovarjanja o vsem, kar je lahko deležno smisla.

Tematski okvir:
filozofske osnove humanistične vednosti
humanistična in znanstvena vednost
vednost kot vrednota
humanistika in zgodovina
humanistika v družbenem kontekstu
humanistika v razmerju do umetnosti, religije, kulture,
politike
humanistika in jezikovno izkustvo
dialektika in retorika
lingvistični obrat
humanistični arhiv
doxa - doktrina - dokument
enciklopedija in slovar
episteme in sistem
tekst in kontekst
pojem in dojem
dialog in diskurz
etika in poetika
informacija in komunikacija
humanistika in kritična teorija družbe
humanistika in množični mediji
humanistika in digitalne tehnologije
humanistika v dobi globalizacije
(inter)kulturne identitete in različnosti
svoboda, pravičnost, enakopravnost in solidarnost
kriza humanizma
posthumanizem
Poevropa
univerza in humanistična izobrazba

Mihail M. Bahtin: »K metodologiji humanističnih ved«, v: Estetika in humanistične vede, Ljubljana 1999, str. 335-353.
Hans Georg Gadamer: »Prihodnost evropskih humanističnih ved«, v: Dediščina Evrope, Ljubljana 2007, str. 43-69.
Michel Foucault: »Humanistične vede«, v: Besede in reči, Ljubljana, str. 417-468.

Jacques Derrida: »Prihodnost profesije ali brezpogojna univerza (kaj bi se lahko zgodilo jutri po zaslugi 'humanistike')«, Nova revija 293-294. Ljubljana 2006, str. 238-243.

Giorgio Agamben: »Arhiv in pričanje«, v: Kaj ostaja od Auschwitza, Ljubljana 2005, str. 97-121.

Giovanni Leghissa: »Vprašanje medkulturnosti in arhiv humanističnih ved«, Phainomena 71-70, Ljubljana 2009, str. 59-72.

Judith Butler: O lingvistični ranljivosti, Problemi, letn. 51, št. 9/10 (2013), str. 5-53.

Mihail Epštejn: Znak vrzeli. O prihodnosti humanističnih ved, Ljubljana 2012, str. 5-58.