Estetika glasbe

Estetika glasbe

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Barbo Matjaž

Predmet upošteva širši filozofski pristop k estetskim problemom glasbe. Glavni poudarek velja analizi sprememb glasbeno-filozofskih in glasbeno-estetskih misli v njihovem kronološkem ter logičnem zaporedju po vsebinskih povezavah in usmeritvah. Pri pregledu različnih estetsko-teoretičnih konceptov glasbe jih pojasnjuje glede na njihove posamične uresničitve v mejah določenih duhovno-zgodovinskih pogojev. Vse to se povezuje z analizo glasbenih dejstev v njihovem zgodovinskem kontekstu, z razčlembo temeljnih konceptov premisleka o glasbi, kriterijih vrednotenja, normativnih sistemih, o razmerjih do ustvarjalnega in recepcijskega procesa idr.

- C. Dahlhaus, Estetika glasbe, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986. COBISS.SI-ID - 16620545
- C. Dahlhaus in H. H. Eggebrecht, Kaj je glasba, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1991. COBISS.SI-ID - 22129920
- E. Fubini, Geschichte der Musikästhetik, Stuttgart 1997. COBISS.SI-ID - 8209250
- Edward A. Lippman (ur.), Musical Aesthetics: A Historical Reader, zv. I-III, New York 1986-90. COBISS.SI-ID - 46319104; COBISS.SI-ID - 50587648; COBISS.SI-ID - 50592768