E-izobraževanje

E-izobraževanje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Radovan Marko

Vsebina

1. Pojmi in teorije na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologije (IKT) in izobraževalne tehnologije.
2. Raziskovanje in evalvacija e-izobraževanja: raziskovanje okoliščin in učne rezultate v virtualnem okolju; učne značilnosti in interakcija v e-izobraževanju.
3. Značilnosti poučevanja in učenja v e-izobraževanju: vloga učitelja v e-izobraževanju; pomen oblikovanja učeče se skupnosti; dejavniki dobrega poučevanja; priprava učnih gradiv.
4. Tehnologije v e-izobraževanju: sistemi za kategorizacijo medijev, ki se uporabljajo v e-izobraževanju; tehnologije za za povezovanje učitelja in učencev v e-izobraževanju; značilnosti sodobne spletne učilnice.
5. Pedagoška podpora: osnovne vrste in modeli pedagoške podpore v e-izobraževanju; značilnosti pedagoške podpore; dejavnike, ki vplivajo izbiro oblik pedagoške podpore.
6. Menedžment e-izobraževanja: pojem in posebnosti menedžmenta v e-izobraževanju; načini spremljanja uresničevanja postavljenih ciljev v programih e-izobraževanja; osnovni pojmi in določila avtorskega prava; posebnosti avtorskih pravic v e-izobraževanju.