Dramsko besedilo

Dramsko besedilo

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Vsebina

Študentke in študentje bodo spoznavali medsebojno fluidno razmerje med dramo kot dramskim besedilom in dramo kot gledališko uprizoritvijo. Seznanili se bodo z najpomembnejšimi domačimi in tujimi teoretiki drame. Predmet se bo ukvarjal z naslednjimi pojmi:
- bistvo drame,
- razmerje med dramskim besedilom in gledališko uprizoritvijo,
- recepcija drame: bralec in gledalec ter pojem distance,
- specifičnost branja dramskih besedil,
- tradicionalni in moderni pojmi za analizo dramskega besedila,
- novejše dramske in gledališke poetike,
- dramski žanri.