Češka in slovaška književnost

Češka in slovaška književnost

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Vsebina

1. Začetki češke in slovaške književnosti in reševanje vprašanja češkega in slovaškega knjižnega jezika;
2. Ideja slovanske vzajemnosti in začetki znanstvene slovanske literarne zgodovine – J. Kollár, P. J. Šafárik, Ľ. Štúr in šturovci in začetki kulturnih odnosov s Slovenci;
3. Značilnosti češkega in slovaškega realizma in prvi prevodi čeških in slovaških del v slovenščino;
4. Češka in slovaška književnost na prelomu stoletij in njuna recepcija pri Slovencih;
5. Češka in slovaška književnost med obema vojnama ter Pax romana;
6. Češka in slovaška književnost v letih 1939–1948;
7. Industrializirana književnost, socrealizem, nazadovanje slovaške književnosti v petdesetih letih;
8. Šestdeseta leta in filmski novi val;
9. Češka in Slovaška književnost od sedemdesetih let do konca 20. stoletja.