Italijanska družba, kultura in literatura III

Italijanska družba, kultura in literatura III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, doc. dr. Paolucci Sandro

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska družba in kultura 3
b) Italijanska literatura 3

Italijanska družba in kultura 3:
Italijanski politicni sistem in najpomembnejši organi demokraticne republike, najpomembnejše stranke in politicne osebnosti; pravni sistem v teoriji in praksi; šolski sistem in reforme zadnjih let; zdravstvo in socialno varstvo; gospodarstvo in razvoj.

Italijanska literatura 3: Pregled literarnih smeri na prehodu v dvajseto stoletje: avantgarde, dekadentizem, Crepuscolari, hermeticna poezija in druge smeri prvih desetletij; italijanska dramatika v 20. stoletju; Pirandello; razvoj italijanskega modernega romana; Svevo; literatura fašisticnega, antifašisticnega in vojnega obdobja; povojna italijanska literatura; najvidnejša imena sodobne italijanske proze in poezije.

Romano, R. (1994) Paese Italia. Venti secoli di identita. Roma: Donzelli. COBISS.SI-ID - 63333635
Balboni, P. E. e Cardona, M.(2005) Storia e Testi di Letteratura Italiana per Stranieri. Nuova edizione riveduta e corretta. Perugia: Guerra. COBISS.SI-ID – 32868706
Petronio, G. (1970). L’attivita letteraria in Italia. Palermo: Palumbo. COBISS.SI-ID - 15561058

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.