Italijanska družba, kultura in literatura I

Italijanska družba, kultura in literatura I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, doc. dr. Paolucci Sandro

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska družba in kultura 1
b) Italijanska literatura 1

Italijanska družba in kultura 1:
Zgodovinski pregled italijanskega polotoka ter posledice v današnji Italiji: predrimsko obdobje, nastanek in razvoj rimskega imperija; druge kulture na italijanskem ozemlju; srednji vek in papeška država; nastanek mestnih državic in boji za prevlado nad ozemljem; boji med papeško in cesarsko oblastjo; najpomembnejše italijanske vladarske družine (de Medici, della Scala, Visconti itd.); italijanske pomorske velesile; Beneška republika; španska, francoska in avstrijska oblast; Risorgimento, nastanek italijanske države; fašisticno obdobje; svetovni vojni; nastanek republike.

Italijanska literatura 1:
Zgodnje faze razvoja italijanskega jezika na prehodu iz latinšcine, prva besedila v italijanskem jeziku; rojstvo italijanske literature in Sicilijanska pesniška šola; vplivi trubadurske lirike; najstarejše poezije iz razlicnih predelov polotoka; Dolce stil novo: Dante in njegovi sodobniki; Petrarca; Boccaccio; vpliv jezika treh najpomembnejših avtorjev predrenesancne dobe na prihodnji razvoj italijanskega jezika in literature; renesansa in vprašanje izbire literarnega jezika; širjenje pisnega italijanskega jezika in izrinjanje latinšcine.

Petronio, G. (1970). L’attivita letteraria in Italia. Palermo: Palumbo. COBISS.SI-ID – 15561058
Balboni, Paolo E. e Cardona, Mario (2005). Storia e Testi di Letteratura Italiana per Stranieri. Nuova edizione riveduta e corretta. Perugia: Guerra. COBISS.SI-ID – 32868706
Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu ctiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.