Geografija Evrope

Geografija Evrope

Stopnja: 1

Ure predavanj:90

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Zupančič Jernej, prof. dr. Rebernik Dejan

Vsebina

- Fizično-geografski oris Evrope ter Rusije in izbranih evropskih regij.
- Evropski integracijski procesi in Evropska unija : nastanek in razvoj, cilji, delovanje, organizacija.
- Kmetijstvo in ribištvo v Evropski uniji, skupna kmetijska politika in njeni prostorski, gospodarski ter socialni učinki. Skupna ribiška politika in sodobni problemi ribištva v Evropi.
- Energetika in industrija v Evropski uniji. Industrijalizacija in deindustrijalizacija v državah Evropske unije. Oskrba in poraba energije v EU. Energetska politika EU.
- Gospodarski razvoj v tranzicijskih državah Srednje Evrope.
- Storitve in turizem v Evropski uniji. Terciarizacija in globalna mesta v Evropski uniji.
- Prebivalstvo in poselitev v Evropski uniji. Naravno gibanje prebivalstva in njegovi gospodarski ter socialni učinki. Migracije prebivalstva in tujci v državah Evropske unije.
- Regionalni razvoj v Evropski uniji. Regionalna politika Evropske unije.
- Degradacija in varstvo okolja v Evropski uniji. Okoljski akcijski programi Evropske unije.
- Pojem, lega in položaj Jugovzhodne in Vzhodne Evrope ter njena omejitev. Naravno okolje Jugovzhodne Evrope in ruskega prostora. Naravni viri in kulturna dediščina.
- Politično-teritorialni in etnični razvoj držav na območju Balkanskega polotoka in severne Azije: zapuščine večnacionalnih držav, njihove zgodovinske korenine in družbene ter geografske posledice.
- Socializem kot poglavitni dejavnik oblikovanja sodobnih družbenih in prostorskih razmer na območju Balkana in nekdanje Sovjetske zveze. Proces tranzicije in njihove posledice.
- Slovanski pol Evrope in Azije: etnična sestava in problemi. Medetnični konflikti in konfliktni potencial. Upravna in politična struktura Jugovzhodne Evrope in ruskega prostora.
- Značilnosti in problemi poselitvenega sistema JVE in ruskega prostora. Demografski razvoj in problemi. Selitve delovne sile: Vzhodna in Jugovzhodna Evropa kot izhodišče delovne sile za Evropsko unijo.
- Gospodarska struktura in perspektive. Podeželje in kmetijstvo v Jugovzhodni Evropi in ruskem prostoru. Industrializacija in urbanizacija v Jugovzhodni Evropi in ruskem prostoru. Problemi razvoja turizma in storitvenih dejavnosti.
- Evropske integracije Balkana. Rusko-evropska geopolitika.