Geografija Evrope

Geografija Evrope

Stopnja: 1

Ure predavanj: 90

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rebernik Dejan, prof. dr. Zupančič Jernej, Zaposleni/pogodbeni bodoči

- Fizično-geografski oris Evrope ter Rusije in izbranih evropskih regij.
- Evropski integracijski procesi in Evropska unija : nastanek in razvoj, cilji, delovanje, organizacija.
- Kmetijstvo in ribištvo v Evropski uniji, skupna kmetijska politika in njeni prostorski, gospodarski ter socialni učinki. Skupna ribiška politika in sodobni problemi ribištva v Evropi.
- Energetika in industrija v Evropski uniji. Industrijalizacija in deindustrijalizacija v državah Evropske unije. Oskrba in poraba energije v EU. Energetska politika EU.
- Gospodarski razvoj v tranzicijskih državah Srednje Evrope.
- Storitve in turizem v Evropski uniji. Terciarizacija in globalna mesta v Evropski uniji.
- Prebivalstvo in poselitev v Evropski uniji. Naravno gibanje prebivalstva in njegovi gospodarski ter socialni učinki. Migracije prebivalstva in tujci v državah Evropske unije.
- Regionalni razvoj v Evropski uniji. Regionalna politika Evropske unije.
- Degradacija in varstvo okolja v Evropski uniji. Okoljski akcijski programi Evropske unije.
- Pojem, lega in položaj Balkana, Vzhodne Evrope in Severne Azije (nekdanje Sovjetske zveze). Fizičnogeografski oris (površje,geološki razvoj in sestava, površje, podnebje, rastje, vodne razmere (posebej reke, jezera in morja). Naravni viri in kulturna dediščina.
- Politično-teritorialni in etnični razvoj držav na območju Balkana, Vzhodne Evrope in Severne Azije. .
- Socializem kot poglavitni dejavnik oblikovanja družbenih in prostorskih razmer. Proces tranzicije in njihove posledice.
- Narodna, jezikovna in verska sestava prebivalstva. Nasprotja in konflikti. Demografski razvoj in značilnosti poselitve. Urbanizacija in mesta. Problemi perifernosti. . Množične selitve in selitve delovne sile.
- Gospodarska struktura, razvoj in stanje posameznih panog ter izpostavljeni problemi. Turizem na Balkanu. Kmetijstvo v Vzhodni Evropi in borealnih območjih Evrope in Azije. Geografski problemi aridnih območij.

• Blinnikov, M.S., 2011. A Geography of Russia and Its Neighbors. New York, London, The Guilford Press, 447 str. COBISS.SI-ID – 44898658
• Brade, I., Sünnermann, A., Anz, M., 2004. Russland. Aktuelle Probleme und Tendenzen. Leibnitz, Institut für Länderkunde, 117 str. COBISS.SI-ID – 22768941
• Carter, F., Turnock, D., 1999. The States of Eastern Europe. Ashgate. COBISS.SI-ID – 12584546
• Cole, J., Cole, F., 1997. A Geography of European Union. London, New York, Routledge, 395 str. COBISS.SI-ID – 6237448
• Eberhard, P., 2003. Ethnic groups and population changes in twentieth-century Central-Eastern Europe. History, Data and Analysis. New York, London, M.E. Sharpe, 559 str. COBISS.SI-ID – 24428642
• Marchand, J-P., Riquet, P., 1996. Geographie universelle –Europe du Nord, Europe mediane. Berlin, Reclus, 479 str. COBISS.SI-ID – 3298146
• Natek, K., Natek, M., 2000. Države sveta 2000. Ljubljana, Mladinska knjiga, 704 str. COBISS.SI-ID – 109488384
• Pumain, D., Saint-Julien, T., Ferras, R., 1990. Geographie universelle – France, Europe du Sud. Montpellier, Hachette, 479 str. COBISS.SI-ID – 176738
• Rebernik, D., 2022. Osnove fizične geografije Evrope. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 184 str. COBISS.SI-ID – 122381315
• Zupančič, J., 2015. Geografija Balkana in njegovega obrobja, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 292 str. COBISS.SI-ID – 283344384
• Zupančič, J., 2021. Geografija Rusije in njenih vplivnih območij, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 383 str. COBISS.SI-ID – 68107267
• World Regional Geography. 2010. Johnson, D.L., Haarman, V., Johnson, M.L., Clawson, D. (eds.). Upaer Saddle River, Pearson Prentice Hall, 613 str. COBISS.SI-ID – 41497698