Etnologija Balkana

Etnologija Balkana

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bartulović Alenka

Predmet seznanja študente s preteklimi in sodobnimi etnološkimi/antropološkimi raziskavami Balkana.
Ponuja kratek historični pregled družbenih sprememb na Balkanu s poudarkom na imperialnih zapuščinah in procesih kompleksne nacionalizacije ter modernizacije Balkanskega polotoka. Skozi analizo različnih gradiv in žanrov, kritično obravnava diskurze drugačenja Balkana (balkanizem, orientalizem itd.) in problematične epistemološke usmeritve pri analizah sodobnih družb na Balkanskem polotoku.
Študenti se seznanijo z osrednjimi interesi raziskovalcev in raziskovalk Balkana, prav tako pa dobijo vpogled v nekatere sodobne teme, ki so ključne za poznavanje pretekle in sodobne realnosti držav na Balkanu. Predmet kritično obravnava fenomene, ki se pogosto povezujejo z Balkanom (perifernost, nasilje, religijski preporod, nacionalizem, etnični konflikti, patriarhat itd.). Študenti spoznavajo etnografske raziskave, ki na specifičnih lokacijah obravanavajo aktualne teme: pomnjenje in pozabljanje, povojna rekonstrukcija, urbano-ruralna dihotomija, migracije in izseljevanje, onesnaženje, brezposelnost, upanje itd. Predmet študente seznanja z osnovimi koncepti, terminologijo in teorijami, ki omogočajo razumevanje dinamičnih družbenih, eknomskih, kulturnih in političnih procesov na Balkanu. Spodbuja kritčno razmišljanje o bližnji, konstruirani Drugosti in prednostih etnografskih metod pri raziskovanju sodobnih fenomenov in vsakdanjega življenja na Balkanu.

Allcock, J. 2002, Explaining Yugoslavia. London: Hurst. [COBISS.SI-ID 981620]
Goldsworthy, V. 1998. Inventing Ruritania. The Imperialism of Imagination. New Haven in London: Yale University Press. [COBISS.SI-ID 794484]
Jezernik, B., 2004. Wild Europe. The Balkans in the Gaze of Western Travellers. London: Saqi Books. [COBISS.SI-ID 25113186]
Jezernik, B., 2010. Imagining 'the Turk. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing. [COBISS.SI-ID 41416802]
Todorova, M. 1997. Imagining the Balkans. New York in Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID –6392653. [COBISS.SI-ID 247557376]
Bringa, T. 199 Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central Bosnian Village. Princeton University Press. [COBISS.SI-ID 16618333]
Green S. 2005. Notes from the Balkans: Locating Marginality and Ambiguity on the Greek Albanian Border. Princeton, NJ: Princeton University Press. [COBISS.SI-ID 49871970]
Kolstø, P. 2007. The ‘narcissism of minor differences’-theory: Can it explain ethnic conflict? Filozofija i društvo 18(2): 153–17. https://doi.org/10.2298/FID0702153K
Petrović, T. ur. 2014. Mirroring Europe: Ideas of Europe and Europeanization in Balkan societies. Leiden, Boston: Brill. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=92966…
Schwartz, J. 1997 ‘»Roots« and »Mosaic« in a Balkan Border Village: Locating Cultural Production.' In: Siting Culture: The Shifting Anthropological Object. Karen Fog Olwig in Kirsten Hastrup, eds. London: Routledge. PP. 255–67.
Herzfeld, M. 2016. Cultural Intimacy: Social Poetics and the Real Life of States, Societies, and Institutions. New York: Routledge. [COBISS.SI-ID 602765]
Baskar, B. 2009. Komšiluk: Imperialna dediščina ali mediteranska institucija? Etnolog 19: 157-172. [COBISS.SI-ID 1244038]; URN:NBN:SI:DOC-WCTHVB0V
Bougarel, X., E. H. and G. Duijzings, ur. 2007. The New Bosnian Mosaic: Identities, Memories and Moral Claims in a Post-War Society. Aldershot: Ashgate. [COBISS.SI-ID 66387298]
Bartulović, A. 2013. "Nismo vaši!": antinacionalizem v povojnem Sarajevu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. [COBISS.SI-ID 264310272]
Jovanovic, D. 2018. “Prosperous Pollutants: Bargaining with Risks and Forging Hopes in an Industrial Town in Serbia.” Ethnos: Journal of Anthropology 83(3): 489-504. [COBISS.SI-ID 143750]; https://doi.org/10.1080/00141844.2016.1169205
Montgomery, D. 2019. Everyday Life in the Balkans, Bloomington: Indiana University Press. [COBISS.SI-ID 44143405]; https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=19369…
Helms, E. 2010. The Gender of Coffee: Women, Refugee Return, and Reconciliation Initiatives after the Bosnian War. Focaal 57: 17-32. https://www.researchgate.net/publication/233623909_The_gender_of_coffee…