Slovenistika_hero

Oddelek za slovenistiko

Dodiplomski študij

Oddelek za slovenistiko na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Slovenistika in dvopredmetni študijski program Slovenistika.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.