Oddelek za slovenistiko

Začetek predavanj pri Besedotvorju SKJ

Spoštovani,

obveščam vas, da se predavanja pri Besedotvorju slovenskega knjižnega jezika začnejo v sredo, 21. 2., ob 13.00 v pred. 2. Na predavanjih boste dobili ključ e-učilnice in informacije o predmetu, zato prosim, da se jih zanesljivo udeležite.

Vaje bodo potekale v dveh skupinah, začnejo pa se v ponedeljek, 26. 2. 2024.

Prva skupina (priimki od A do K) ima vaje ob 16.20 v pred. 1-Tobačna, druga skupina (priimki od K do Ž) pa od 18.00 v pred. 4-Tobačna. Skupino lahko zamenjate, če najdete zamenjavo. Obiskovanje vaj je obvezno.

Lepo vas pozdravljam.

Saška Štumberger

doc. dr. Saška Štumberger

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Dean's Office

Change of Office Hours Matej Petrič