Nabožni predmeti iz novoveških grobov in novoveški pogrebni običaji na pokopališču pri cerkvi sv. Nikolaja v (Pod)Žumberku

Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete bo v sredo, 7. 12. 2022, v okviru predmeta Arheologija mlajših obdobij – izbrana poglavja gostovala dr. Ana Azinović Bebek, pomočnica ravnatelja za arheološko dediščino na Hrvaškem restavratorskem zavodu v Zagrebu in predavateljica na Oddeleku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu. Ob 9.45 uri (sejna soba Oddelka za arheologijo FF, Zavetiška 5) bo predstavila nabožne predmete, ki so značilni za posttridentinsko pobožnost in so od 16. stoletja dalje pogost pridatek v grobovih. Ob 11.30 uri (predavalnica 5, Zavetiška 5) pa bo predavateljica predstavila rezultate arheoloških izkopavanj pokopališča pri cerkvi sv. Nikolaja v (Pod)Žumberku. Predavanji bosta v hrvaščini, po potrebi bo zagotovljeno konsekutivno tolmačenje. Vabljeni!

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon