Oddelek za slovenistiko

Kompetence pri pouku književnosti

Spoštovane študentke drugostopenjske magistrske pedagoške slovenistike in komparativistike, dragi študenti, obveščam vas, da se bo predmet Kompetence pri pouku književnosti izvajal v poletnem semestru tega študijskega leta. Predavanja in seminarji bodo ob torkih (od 9.40 do 11.20 v 4 Rim.), vaje pa v drugi polovici semestra ob ponedeljkih (od 10.30 do 12h v 019). V pričakovanju skorajšnjega snidenja vas prijazno pozdravljam! Alenka Žbogar

Mateja Robida

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Office Hours of dr. Mirjam Mencej in September 2022

Department of Art History

14. International School of Museology

Department of Art History

14. International School of Museology

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Departmental Office

Faculty of Arts, Administrative Office

EMAIL MIGRATION - important notice for students

Faculty of Arts, Administrative Office

EMAIL MIGRATION - important notice for students

Faculty of Arts, Administrative Office

Second application deadline for admission to the Interdisciplinary doctoral study programme in the Humanities and Social Sciences (3rd cycle) - academic year 2022/2023

Faculty of Arts, Administrative Office

Second application deadline for admission to the Interdisciplinary doctoral study programme in the Humanities and Social Sciences (3rd cycle) - academic year 2022/2023

Faculty of Arts

Invitation to on-line workshop Research Professional training for end-users

Faculty of Arts

Invitation to on-line workshop Research Professional training for end-users