Žiga Zwitter v okviru projekta CEEPUS predaval na Dunaju

V okviru CEEPUS projekta Ekologija in upravljanje vodnih ekosistemov v Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi je imel dr. Žiga Zwitter 17. in 19. januarja 2022 tri predavanja za magistrske študentke in študente dr. Gertrud Haidvogl na Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, v sklopu predmeta Environmental History of River Systems. Naslovi predavanj: (1) Historična klimatologija: metode in rekonstrukcija podnebja v Srednji Evropi v zadnjem tisočletju, (2) "Historična kritična metoda": primeri iz zgodovine voda ter (3) Zgodovina močvirij v Srednji Evropi: od srednjega veka do velikih osuševalnih projektov.

Zadnje novice
04. 03. 2022

Support and assistance by the University of Ljubljana

02. 09. 2021

Welcome Day - Exchange Students ONLY

07. 06. 2021

The Passing of Prof. Nobuhiro Shiba 柴宜弘 (1946 – 2021)

Prof. Nobuhiro Shiba