Mesec prostora na Oddelku za geografijo

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete vljudno vabi na strokovno srečanje Kulturna infrastruktura v mestih in trajnostni urbani razvoj, ki bo potekalo v okviru Meseca prostora.

Oddelek za geografijo se že osmič pridružuje pobudi Ministrstva za okolje in prostor, osrednja tema letošnjega Meseca prostora je vključitev prostorskih dejavnikov kakovosti življenja v prakso prostorskega načrtovanja na različnih geografskih ravneh in na različnih področjih politike. Kultura je ena izmed dejavnosti, ki pomembno prispeva k višji kakovosti življenja, zato je namen letošnjega Meseca prostora na Oddelku za geografijo predstaviti in povezati dve zelo aktualni tematiki: kulturo in kulturno infrastrukturo v mestih ter trajnostni urbani razvoj. V mestih postajajo kultura, kulturna produkcija in z njo povezana kulturna industrija vedno bolj pomembne dejavnosti, ki po eni strani pomembno prispevajo k višji kakovosti življenja za lokalno mestno prebivalstvo, po drugi strani pa so dejavnik prestrukturiranja urbane ekonomije in revitalizacije degradiranih urbanih območij. Urbana kulturna politika in investicije v kulturno infrastrukturo so zato v številnih mestih postali eden izmed ključnih načinov za uresničitev ciljev trajnostnega urbanega razvoja. Na strokovnem srečanju bomo soočili geografske poglede na trajnostni urbani razvoj in primere urbane revitalizacije s projekti s področja kulture na primeru slovenskih mestnih občin.

Strokovno srečanje bo potekalo v sredo, 20. oktobra 2021, med 9.30 in 13.15 uro v predavalnici 233 na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2, Ljubljana).

Vašo udeležbo, prosimo, obvezno najavite in potrdite najkasneje do 15. oktobra 2021 na elektronski naslov: dejan.rebernik@ff.uni-lj.si. Vse udeležence opozarjamo, da je za vstop na Filozofsko fakulteto nujno izpolnjevanje pogoja PCT.

Vabilo s programom

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon