Didaktika književnosti 1

Didaktika književnosti 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žbogar Alenka

Vsebina

• Opredelitev didaktike književnosti.
• Sestavine učiteljeve usposobljenosti za poučevanje književnosti.
• Pomen književnega pouka v sodobnosti za razvoj posameznikove osebnostne in družbene integritete.
• Didaktična struktura pouka književnosti; cilji, metode, načela za izbiro in razporeditev vsebin; književnovzgojni cilji na posameznih stopnjah in vrstah šol.
• Metode obravnave leposlovja pri pouku: metoda šolske interpretacije in metoda problemsko-ustvarjalnega pouka idr.
• Učiteljeva priprava na pouk književnosti.