Govorilne ure

Tor./13.15 do 14.30
Kabinet 5/2/11 (Tobačna 5)

Oddelek za slavistiko

lekt. dr. Eva Tibenska

V r. 1996 mi bol na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského priznaný titul docent so špeciálizáciou súčasný slovenský jazyk. V r. 2006 som dosiahla titul mimoriadny profesor na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Počas svojej bohatej pedagogickej činnosti som prednášala už všetky jazykovedné disciplíny venované súčasnému slovenskému jazyku i histórii jeho kodifikácie. Pre študentov odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo na FF UK v Bratislave som prednášala aj porovnávaciu lexikológiu, morfológiu a  syntax.  Ako pracovníčika Jazykovedného ústavu SAV v Bratislave (r. 1979 - 1992) som pracovala na základných lexikografických dielach (Krátky slovník slovenského jazyka; Synonymický slovník slovenčiny) i na početných grantových úlohách ako členka riešiteľského kolektívu. Grantové úlohy som riešila ako členka kolektívu alebo aj ako vedúca grantovej úlohy ( 3x grant VEGA) aj počas svojho pedagogického pôsobenia na FF  a tiež PF UK v BA i na FF UCM v Trnave. Aj v súčasnosti som členkou grantovej úlohy KOMPAS na FF Univerzity v Záhrebe (vedúca prof. Pintarić). Svoje pôsobenie na Slovensku som striedala s pôsobením na lektorách v zahraničí (4 roky na Inštitúte slavistiky vo Viedni, 5 rokov na Inštitúte slavistiky FF Univezity v Záhrebe a teraz na Inštitúte slavistiky FF Univetzity v Ľubľane).

Som autorkou 2 monografií a 2 kapitol v monografii z oblasti sémantickej syntaxe a porovnávacej syntaxe. Napísala som 4 vysokoškolské učebnice (3 z nich vyšli v zahraničí)  a 13 učebníc a 5 cvičebníc slovenského jazyka pre druhý stupeň základných škôl ako vedúca autorského kolektívu a hlavná autorka i jednu učebnicu slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl v Rakúsku. .

Hlavnou oblasťou môjho výskumu je sémantická a porovnávacia syntax, morfológia a lexikografia. No mám štúdie a články aj z oblasti lexikológie, frazeológie a štylistiky.   

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju