Tradicija in moderna

Tradicija in moderna

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Grčar Mina, doc. dr. Veselič Maja

Vsebina

Različne specializirane teme iz kitajske zgodovine, umetnosti, literature in filozofije, ki bodo predstavljale nadgradnjo znanj, pridobljenih pri ostalih kulturoloških predmetih na dodiplomskem študiju.
Izbira tem se vsako leto spreminja in je odvisna od specializacij vsakokratnih gostujočih predavateljev in drugih, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta.