Prevajanje neumetnostnih besedil

Prevajanje neumetnostnih besedil

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Vsebina

Prevajanje iz hrvaščine in srbščine v slovenščino in obratno. Seznanitev s prevajalskimi priročniki: enojezični in večjezični slovarji, slovnice. Sodobni elektronski viri pri prevajanju – elektronski slovarji, korpusi, terminološke podatkovne zbirke, pomnilniki prevodov ipd. Prevodi besedil različnih funkcijskih zvrsti; poskus prevodov tudi različnih sociolektov. Komentar prevodov po jezikovnih ravninah s poudarkom na skladnji in kohezivno-koherenčnih razmerjih v besedilu. Sistematiziranje tistih posebnosti, ki prevajalcu povzročajo največ težav. Spoznavanje prevajalskega dela v realnem prevajalskem okolju.