Studijski programi druge stopnje

Oddelek za zgodovino

Magistrski študij

Oddelek za zgodovino na drugi stopnji študija izvaja tri programe: enopredmetni študijski program Zgodovina, enopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina in dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.