Studijski programi druge stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Magistrski študij

Oddelek za umetnostno zgodovino na drugi stopnji študija izvaja tri programe: enopredmetni študijski program Umetnostna zgodovina, dvopredmetni študijski program Umetnostna zgodovina in dvopredmetni pedagoški študijski program Umetnostna zgodovina.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.