Studijski programi druge stopnje

Oddelek za sociologijo

Magistrski študij

Oddelek za sociologijo na drugi stopnji študija izvaja tri programe: enopredmetni študijski program Sociologija kulture, dvopredmetni študijski program Sociologija kulture in dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.