Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Magistrski študij

Oddelek za romanske jezike in književnosti na drugi stopnji študija izvaja tri programe:

Francistika: vsebuje naslednje smeri:

  • Francistika – dvopredmetna smer
  • Francistika z romanistiko – enopredmetna smer
  • Francoščina - dvopredmetna pedagoška smer

Hispanistika: vsebuje naslednje smeri:

  • Hispanistika — enopredmetna smer
  • Hispanistika — dvopredmetna smer
  • Hispanistika — dvopredmetna pedagoška smer

Italijanistika, dvopredmetni študijski program: vsebuje naslednje smeri:

  • Italijanski jezik in književnost – dvopredmetna smer
  • Italijanščina – dvopredmetna pedagoška smer

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk po ECST.