Studijski programi druge stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Magistrski študij

Oddelek za pedagogiko in andragogiko na drugi stopnji študija izvaja štiri programe: enopredmetni pedagoški študijski program Andragogika, enopredmetni pedagoški študijski program Pedagogika, dvopredmetni pedagoški študijski program Andragogika in dvopredmetni pedagoški študijski program Pedagogika.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka