Studijski programi druge stopnje

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Magistrski študij

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na drugi stopnji študija izvaja štiri programe: enopredmetni študijski program Germanistika, dvopredmetni študijski program Nemcistika, enopredmetni pedagoški študijski program Nemščina in dvopredmetni pedagoški študijski program Nemščina.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka