Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruskega jezikoslovja

Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruskega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Uhlik Mladen, red. prof. dr. Javornik Miha

Vsebina

Študenti na seminarju predstavijo dispozicijo magistrskega dela, ki vkljucuje teoreticna izhodišca, predstavitev izbrane metodologije in pricakovane rezultate.