Jezikovni tečaji

Filozofska fakulteta ponuja tečaje iz več kot 30 klasičnih in modernih jezikov.

Filozofska fakulteta v študijskem letu 2020/21 razpisuje tečaje iz skupno 30 klasičnih in modernih jezikov: albanščine, angleščine, arabščine, bolgarščine, češčine, francoščine, hrvaščine, italijanščine, japonščine, kitajščine, korejščine, latinščine, madžarščine, makedonščine, nemščine, nizozemščine, norveščine, nove grščine, perzijščine, poljščine, portugalščine, romunščine, ruščine, slovaščine, srbščine, stare grščine, stare indijščine (sanskrta), španščine, švedščine in turščine. Izvajajo jih ustrezno usposobljeni predavatelji in predavateljice z dolgoletnimi izkušnjami.

Splošni tečaji potekajo na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni, ki se delijo na podravni. Poleg tečajev splošnega jezika se pri modernih jezikih razpisujejo tudi tečaji konverzacije. Tečaji se izvajajo v skupinah od pet do 15 udeležencev in udeleženk, obsegajo 60 ur ter potekajo enkrat tedensko med ponedeljkom in četrtkom v poznih popoldanskih oz. večernih urah na srečanjih po 90 minut. Udeleženke in udeleženci ob redni udeležbi, tj. vsaj 70% prisotnosti, po zaključku tečaja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Če jezikovnega tečaja na Filozofski fakulteti še niste obiskovali in tako ne veste, katera skupina bi vam ustrezala, predlagamo, da se pri modernih jezikih za začetek samoocenite po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira, nato pa v spodnji razpredelnici preverite, kateri ravni ustreza posamezna skupina:

Skupina

Raven SEJO

začetna

A1

nadaljevalna 1

A2.1

nadaljevalna 2

A2.2

izpopolnjevalna 1

B1.1

izpopolnjevalna 2

B1.2

izpopolnjevalna 3

B2.1

izpopolnjevalna 4

B2.2

konverzacija

B1/B2

konverzacija plus

B2/C1

Jezikovni tečaji se v študijskem letu 2020/21 pričnejo v tednu od 19. do 22. oktobra, vpis pa je mogoč do četrtka, 15. oktobra. Na spodnjem urniku izberite želeni jezik ter vrsto in ustrezno raven tečaja, nato pa izpolnite spletno prijavnico. Dijaki in dijakinje ter študenti in študentke prijavnici priložite tudi skenirano kopijo potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 2020/2021; če potrdila še nimate, pa ga lahko naknadno posredujete prek e-pošte.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 15 udeležencev in udeleženk, se bodo prijave zaprle, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Jezik

Predavatelj(ica)

Stopnja

Termin in trajanje

ALBANŠČINA

Aleksandar Trifunović

začetna

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

ANGLEŠČINA

Petra Novak

nadaljevalna 2

ČET 18.00–19.35

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Petra Novak

izpopolnjevalna 1

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

dr. Laura Mrhar

izpopolnjevalna 2

ČET 18.00–19.35

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

dr. Laura Mrhar

konverzacija

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Petra Novak

izpopolnjevalna 3

PON 19.40–21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

ARABŠČINA

Sara Bevc Jonan

začetna

*spletna izvedba

ČET 17.10–18.40

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Sara Bevc Jonan

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

PON 17.10–18.40

19. 10. 2020–21. 6. 2021

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

začetna

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

ČEŠČINA

Bojana Petković

začetna

PON 19.40–21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Bojana Petković

nadaljevalna 1

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Bojana Petković

nadaljevalna 2

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Zdenka Kohoutkova

konverzacija

informativno

FRANCOŠČINA

Katarina Paternost

začetna

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Katja Vidmar Knafeljc

nadaljevalna 1

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Vesna Čeh Štok

nadaljevalna 2

PON 17.10–18.45

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Katja Vidmar Knafeljc

izpopolnjevalna 1

PON 18.50–20.25

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Vesna Čeh Štok

izpopolnjevalna 2

SRE 19.15–20.45

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Katarina Paternost

izpopolnjevalna 3

ČET 18.50–20.25

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

lekt. Anne-Cécile Lamy-Joswiak

konverzacija plus

ČET 18.50–20.25

22. 10. 2020–24. 6. 2021

HRVAŠČINA

lekt. Sanja Pešorda

začetna

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

lekt. Sanja Pešorda

nadaljevalna 1

informativno

ITALIJANŠČINA

lekt. mag. Daša Stanič

začetna

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Jošt Jesenovec

nadaljevalna 1

PON 18.00–19.35

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

lekt. mag. Daša Stanič

nadaljevalna 2

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

asist. Mateja Brus

izpopolnjevalna 1

PON 16.20–17.50

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

lekt. mag. Daša Stanič

izpopolnjevalna 4

SRE 18.00–19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

JAPONŠČINA

asist. mag. Nina Golob

začetna

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

asist. mag. Nina Golob

nadaljevalna 1

ČET 18.00–19.35

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

asist. mag. Nina Golob

nadaljevalna 2

informativno

 

asist. mag. Nina Golob

izpopolnjevalna 1

PON 19.40–21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

KITAJŠČINA

dr. Katja Kolšek

začetna

ČET 18.50–20.25

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

dr. Katja Kolšek

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

KOREJŠČINA

Eva Vučkovič

začetna

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

lekt. mag. Minyoung Chang

nadaljevalna 1

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

lekt. mag. Minyoung Chang

nadaljevalna 2

PON 18.00–19.35

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

lekt. mag. Minyoung Chang

izpopolnjevalna 1

SRE 18.00–19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

LATINŠČINA 

Ana Ratajc

začetna

PON 19.40–21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Ana Ratajc

nadaljevalna 1

informativno

MADŽARŠČINA

Livija Horvat

začetna

informativno

MAKEDONŠČINA

izr. prof. dr. Namita Subiotto

začetna

informativno

NEMŠČINA

Tanja Vidic

začetna

PON 17.10–18.45

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 1

SRE 18.50–20.25

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 2

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Manja Grad

izpopolnjevalna 1

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

dr. Tina Štrancar

izpopolnjevalna 2

SRE 18.00–19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

dr. Tina Štrancar

izpopolnjevalna 3

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

dr. Tina Štrancar

konverzacija

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

dr. Tina Štrancar

konverzacija plus

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

NIZOZEMŠČINA

mag. Maya Choghari

začetna

SRE 18.00-19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 1

SRE 19.40-21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 2

PON 19.40-21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

NORVEŠČINA

Christian Moe

začetna

SRE 19.40-21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Christian Moe

nadaljevalna 1

informativno

 

NOVA GRŠČINA

Emmanouil Perakis

začetna

PON 19.40-21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Emmanouil Perakis

nadaljevalna 1

TOR 18.00-19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Emmanouil Perakis

nadaljevalna 2

SRE 19.40-21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Emmanouil Perakis

izpopolnjevalna 1

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Emmanouil Perakis

izpopolnjevalna 3

ČET 18.50–20.25

22. 10. 2020–24. 6. 2021

PERZIJŠČINA

Mahshid Alvandi

začetna

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Mahshid Alvandi

nadaljevalna 1

informativno

POLJŠČINA

doc. dr. Lidija Rezoničnik

začetna

ČET 16.20–17.55

22. 10. 2020–24. 6. 2021

PORTUGALŠČINA

Alja Krašovec

začetna

SRE 18.00–19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Lana Klopčič

nadaljevalna 1

SRE 18.00–19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Alja Krašovec

nadaljevalna 2

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

  Edvin Dervišević izpopolnjevalna 1

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Lana Klopčič

izpopolnjevalna 2

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

ROMUNŠČINA

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu

začetna

informativno

RUŠČINA

lekt. Andreja Klemenčič

začetna

TOR 16.20–17.55

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 1

TOR 17.10–18.45

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 2

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

SANSKRT

Gašper Kvartič

začetna

informativno

 

Gašper Kvartič

nadaljevalna 2

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

SLOVAŠČINA

dr. Eva Tibenská

začetna

SRE 18.50–20.20

21. 10. 2020–23. 6. 2021

SRBŠČINA

doc. dr. Vesna Lazović

začetna

informativno

 

doc. dr. Vesna Lazović

konverzacija

informativno

STARA GRŠČINA

mag. Jelena Isak Kres

začetna

PON 19.40–21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

mag. Jelena Isak Kres

nadaljevalna 1

informativno

ŠPANŠČINA

lekt. Marjeta Drobnič

začetna

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

lekt. Marjeta Drobnič

nadaljevalna 1

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Sara Hevia Murciego

nadaljevalna 2

TOR 19.50–21.20

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 1

PON 19.50–21.20

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 2

PON 18.00–19.35

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 3

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 3.2 (B2.12)*

*30 ur (179,50 €)

SRE 16.20–18.35*

*16. 9.–23. 12. 2020

 

 

Sara Hevia Murciego

konverzacija plus

SRE 18.50–20.25

21. 10. 2020–23. 6. 2021

ŠVEDŠČINA

Iva Klemenčič

začetna

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Iva Klemenčič

nadaljevalna 1

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Iva Klemenčič 

nadaljevalna 2

ČET 18.00-19.35

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Iva Klemenčič 

izpopolnjevalna 1

ČET 19.40-21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

TURŠČINA

dr. Mısra Uğurlu

začetna

PON 18.50–20.25

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

dr. Mısra Uğurlu

nadaljevalna 1

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

dr. Mısra Uğurlu

izpopolnjevalna 1

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

Udeleženci

Cena za 60-urni tečaj

dijaki in dijakinje, redni študenti in študentke 1. in 2. stopnje Univerze v Ljubljani, študenti in študentke 3. stopnje Univerze v Ljubljani

239,00 €

drugi udeleženci in udeleženke

359,00 € 

 

Cene vsebujejo 22% DDV. Ena ura traja 45 minut, med urama je 5-minutni odmor. V primeru prijave 3 ali 4 udeležencev se tečaj izvede v obsegu treh četrtin prvotno predvidenih ur, cena pa ostane enaka.

Učbeniki in delovni zvezki niso vključeni v ceno tečaja. Tečaji prav tako ne vključujejo preverjanja znanja. Izpite iz znanja tujih jezikov pa je sicer možno opravljati na Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. Po prijavi nimate pravice do odstopa od pogodbe po 12. točki petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov. Odjave kljub temu sprejemamo, vendar najkasneje osem dni pred začetkom tečaja pisno po e-pošti na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. V primeru, da se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Če bi bili v primeru množičnega pojava nalezljive bolezni (npr. COVID-19) sprejeti omejevalni ukrepi, ki bi lahko otežili ali onemogočili izvedbo tečaja na fakulteti, si pridržujemo pravico, da tečaj izvedemo na daljavo (prek spleta). Udeleženke in udeleženci bodo o takšnem načinu izvedbe obveščeni takoj, ko bi prišlo do navedenih okoliščin. Zaradi drugačnega načina izvedbe udeleženke in udeleženci niso upravičeni odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanja že plačane kotizacije. Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati tudi na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdiopovezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).

 

Dodatne informacije

Za več informacij in svetovanje nam pišite na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si ali pa nas v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00, pokličite na tel. št. 01 241 1047. Kontaktna oseba za jezikovne tečaje je asist. dr. Mojca Leskovec.

 

PRIJAVA NA JEZIKOVNE TEČAJE 2020/21

Filozofska fakulteta ponuja tečaje iz več kot 30 klasičnih in modernih jezikov.