Seminar iz slovenske umetnosti srednjega veka

Seminar iz slovenske umetnosti srednjega veka

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Štefanac Samo