Nemški jezik 2

Nemški jezik 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca

Vsebina

Osnove morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, nekatere posebnosti besedotvorja ter besedišče na nivoju A2, osnovna strokovna terminologija.