Literarne transgresije in medialnost

Literarne transgresije in medialnost

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Javor Briški Marija

Vsebina

Možne vsebine seminarja so npr.:
- Nemška literarna produkcija tujih avtorjev
- Nemška ustvarjalnost v tujem okolju
- Lastno in tuje v nemški književnosti
- Razlike med »ženskim« in »moškim« pisanjem
- (Avto)biografija kot transgresija življenja v literaturo
- Literatura v filmu kot medialna transgresija
- Recepcija tradicionalnih motivov in mitov v nemški književnosti
- Komika in parodija kot prestop kulturne in estetske norme
- Narava in kultura v nemški književnosti