Izbrana poglavja iz kitajske kulture

Izbrana poglavja iz kitajske kulture

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Berdajs Tina, izr. prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina

Različne specializirane teme iz kitajske kulture, ki bodo predstavljale nadgradnjo znanj, pridobljenih pri ostalih kulturoloških predmetih na dodiplomskem študiju.
Izbira tem se vsako leto spreminja in je odvisna od specializacij vsakokratnih gostujočih predavateljev in drugih, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta.