Izbirni seminar: Literatura in umetnosti

Izbirni seminar: Literatura in umetnosti

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Snoj Vid

Vsebina

Seminar je namenjen obravnavi del svetovne literature, ki pripadajo različnim literarnim smerem in vrstam oziroma zvrstem, pod različnimi tematskimi vidiki, prek katerih se literatura povezuje s širšo kulturno, filozofsko, religiozno ali kako drugo problematiko. Poleg tega se v njem posebna pozornost posveča razmerju med literaturo in drugimi umetnostmi, zlasti med literaturo in likovno umetnostjo, pa tudi filmom. Tedaj v središče pozornosti stopi medumetnostni prevod, tj. prevajanje med različnimi umetnostnimi govoricami. Medumetnostna primerjava se namesto na filozofske, religiozne, znanstvene, politične ali kake druge ideje, ki imajo predliterarni obstoj, osredotoča na umetnostni medij, na »kako« literarnih in drugih umetniških del ter na postopke, ki peljejo do njih.