Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki

Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Snoj Vid

Vsebina

Nastanek pojma »lirika« na podlagi kriterija subjektivnosti v romantiki.
Pregled grške arhaične lirike ob vodilnem vprašanju, kaj je človek (od Arhiloha naprej, s posebnim ozirom na Pindarja).
Pregled bibličnih knjig in bližnjevzhodne modrostne literature ter obravnava Jobove knjige ob vodilnem vprašanju, od kod zlo.
Pregled rimske lirike in osredinjenje na Vergilija ob vodilnem vprašanju o svetovnem miru.