Contact

01/241 1388
gasper.troha@guest.arnes.si

Office hours

petek, 9.30 (zimski semester);
petek, 10.30 (poletni semester)
Kabinet 425

Department of Comparative Literature and Literary Theory

Gašper Troha

Gašper Troha graduated from the Department of Comparative Literature and Literary Theory of the Faculty of Arts and the Academy of Music, both of the University of Ljubljana. In 2007, he received his PhD with the dissertation “Artikulacija odnosa do oblasti v slovenski drami 1943–1990” (The Arti-culation of the Relationship to Authority in Slovenian Drama 1943–1990). His research focuses on the sociology of literature, especially concerning the questions of the contemporary world and Slovenian drama and theatre. He works part-time at the Faculty of Arts and at the Academy of Theatre, Film, Radio and Television of the University of Ljubljana. He has contributed to numerous national and foreign scientific journals and edited several scientific monographs, among them, History and its Literary Genres, Literarni modernizem v »svinčenih« letih (Literary Modernism in the Years of Lead) and Lojze Kovačič: življenje in delo (Lojze Kovačič: Life and Work). His recent publications include a book on cultural opposition and Slovene dramatic literature entitled Ujetniki svobode (Prisoners of Freedom).

TROHA, Gašper. Družba v slovenski dramatiki pod socializmom in danes : primer dveh dram Dušana Jovanovića in Simone Semenič. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2019, letn. 42, št. 1, str. 37-48.

TOPORIŠIČ, Tomaž, TROHA, Gašper. Lado Kralj med gledališko teorijo in prakso. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], nov. 2018, letn. 41, št. 3, str. 1-16.

TROHA, Gašper. Etika v sodobni britanski dramatiki. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika = Literature and ethics, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 40, št. 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2017, letn. 40, št. 2, str. 181-191.
TROHA, Gašper. Srečevanja besede in glasbe : radijska igra in libreto Hiengove Cortesove vrnitve. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], avg. 2015, letn. 38, št. 2, str. 145-156, [238].
TROHA, Gašper. Truplo bele kokoši. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510. [Tiskana izd.], 2012, letn. 33, št. 3, str. 127-134, 223.

TROHA, Gašper. Avtor je mrtev. Naj živi avtor! = The author is dead. Long live the author!. V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? = The author: who or what is writing literature?, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 32, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. avg. 2009, str. 77-84 + 239-247.

TROHA, Gašper. Socialistična in demokratična cenzura v Sloveniji: primer predstave Pupilija papa Pupilo pa Pupilčki = Communist and democratic censorship in Slovenia: the case of Pupilija papa Pupilo pa Pupilčki. V: DOVIĆ, Marijan (ur.). Literatura in cenzura : Kdo se boji resnice literature? = Literature and censorship : Who is afraid of the truth of literature?, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 31, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. avg. 2008, str. 95-101 + 251-258.

TROHA, Gašper. Zgodovinska drama na Slovenskem in njena družbena vloga pod komunizmom = Historical drama and its social role in Slovenia under Communism. V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Zgodovina in njeni literarni žanri = History and its literary genres, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 30, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. avg. 2007, str. 91-100, 209-219.

TROHA, Gašper. Skrivnosti igralske prezence in komparativistika : Eugenio Barba. Papirnati kanu. Ljubljana: MGL, 2005. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2006, letn. 29, št. 1, str. 133-137.

TROHA, Gašper. Podoba družbenega sistema v slovenski dramatiki : 1943-1990. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2005, letn. 28, št. 1, str. 99-118.

TROHA, Gašper. Nova, urbana dramatika praznine : Aleks Sierz: Gledališče "u fris". Ljubljana: MGL, 2004. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2005, letn. 28, št. 1, str. 149-152.

TROHA, Gašper. Odpiranje novih možnosti raziskovanja tragedije : Kozak, Krištof Jacek. Privlačna usodnost: subjekt in tragedija. Ljubljana: MGL, 2004. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2005, letn. 28, št. 2, str. 167-170.

TROHA, Gašper. Problemi poetične drame. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], 2005, letn. 53, št. 2, str. [85]-100.

TROHA, Gašper. Med naturalizmom in performansom : Barbara Orel. Igra v igri. Ljubljana: MGL, 2003. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2004, letn. 27, št. 1, str. 145-151.

TROHA, Gašper. Model sodobnega gledališča?! : Hans Thies Lehmann: postdramsko gledališče. Ljubljana: Maska, 2003. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], dec. 2004, letn. 27, št. 2, str. 119-123.

TROHA, Gašper. Partizanska dramatika (1941-1945). Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], jun. 2003, letn. 26, št. 1, str. 75-94.

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon