Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slovenistiko

Drugostopenjski dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program Slovenistika

Content

Drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente in študentke na splošnem humanističnem področju in jih hkrati usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti in diplomantke usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Pedagoški dvopredmetni študijski programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo dve strokovni področji.

Temeljni cilj predlaganega dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa Slovenistika je usposabljanje bodočih profesorjev slovenskega jezika in književnosti, zato diplomanti s področja slovenskega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah, pridobijo kvalitetno družboslovno in humanistično izobrazbo, ki jo ravno povezava z drugim predmetnostrokovnim področjem širi in bogati. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactic of Literature 1 45 0 0 0 3 letni
Language Policies and Language Planning 30 0 0 0 3 letni
Periods and Styles in Slovene Literature 30 0 0 0 3 letni
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
A Grammar of Academic and Tehnical Language 15 15 0 0 3 zimski
Early Slovene Literature 30 0 15 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 2
Elective subjects 3 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactic of Literature 1 45 0 0 0 3 letni
Language Policies and Language Planning 30 0 0 0 3 letni
Periods and Styles in Slovene Literature 30 0 0 0 3 letni
A Grammar of Academic and Tehnical Language 15 15 0 0 3 zimski
Early Slovene Literature 30 0 15 0 3 letni
Elective subjects 4 6
Elective subjects 5 6
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Dramatic Text 30 0 0 0 3 letni
Rhetoric of Speech 15 15 0 0 3 letni
Linguistic Analysis of Pre-19th Century Slovene Texts 30 15 0 0 3 zimski
Latin and German Literature in the Slovene Territory 30 0 0 0 3 zimski
Literature and Cultural Institutions 30 0 20 0 4
Periods and Styles in Slovene Literature 30 30 0 0 5
Selected Topics in Phraseology 15 15 0 0 3
Narrative Text 30 0 0 0 3 letni
Slovene Dialectology 30 0 0 0 3 zimski
Contemporary Slovene Short Prose 30 0 0 0 3 zimski
Literary Discourse Theory 30 0 0 0 3 letni
Verse Text 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Rhetoric of Speech 15 15 0 0 3 letni
Linguistic Analysis of Pre-19th Century Slovene Texts 30 15 0 0 3 zimski
Slovene Dialectology 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Dramatic Text 30 0 0 0 3 letni
Latin and German Literature in the Slovene Territory 30 0 0 0 3 zimski
Literature and Cultural Institutions 30 0 20 0 4
Periods and Styles in Slovene Literature 30 30 0 0 5
Narrative Text 30 0 0 0 3 letni
Contemporary Slovene Short Prose 30 0 0 0 3 zimski
Literary Discourse Theory 30 0 0 0 3 letni
Verse Text 30 0 0 0 3 letni
2. Year P S V D KT Semester
Didactics of Literature 30 15 0 0 4 celoletni
Didactics of the Slovene Language 30 15 0 0 4 zimski
Master's Seminar in Linguistics 0 30 0 0 3 celoletni
Master's Seminar in Literature 0 30 0 0 3 celoletni
Master's Thesis 0 0 0 70 9 celoletni
Practical Pedagogical Work in Slovene Language and Literature Didactics 2 0 30 0 0 3 letni
Elective subjects 1 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of Literature 30 15 0 0 4 celoletni
Didactics of the Slovene Language 30 15 0 0 4 zimski
Master's Seminar in Linguistics 0 30 0 0 3 celoletni
Master's Seminar in Literature 0 30 0 0 3 celoletni
Master's Thesis 0 0 0 70 9 celoletni
Practical Pedagogical Work in Slovene Language and Literature Didactics 2 0 30 0 0 3 letni
Elective subjects 2 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Literature for School Use 30 15 0 0 4 zimski
Teaching Slovene as a Foreign Language 30 15 0 0 4
Academic and Technical Terminology 30 0 30 0 4
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Literature for School Use 30 15 0 0 4 zimski
Teaching Slovene as a Foreign Language 30 15 0 0 4
Academic and Technical Terminology 30 0 30 0 4

Staff