Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slovenistiko

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Slovenistika

Content

Diplomant/-ka študija po predlaganem študijskem programu pridobi znanje in razvije zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Temeljna znanja s posameznih področij jezikoslovja in literarne vede mu omogočajo ustrezno umeščanje jezikovnih in literarnih prvin v sistem, pa tudi v širši družbeni kontekst ter razumevanje razmerij med neumetnostnim in umetnostnim besedilom, med jezikom in posameznikom ter jezikom in družbo. Zmožen/-na je razumeti, interpretirati in ovrednotiti tipična neumetnostna in umetnostna/literarna besedila, spremljati sočasna strokovna spoznanja in družbeno dogajanje, povezana z jezikom ali literaturo, se do njih strokovno argumentirano opredeljevati ter svoja spoznanja in stališča javno predstaviti v razumljivem, smiselnem, zaokroženem in ustreznem govorjenem ali zapisanem besedilu.

Z usvojenim znanjem je diplomant/-ka predlaganega programa usposobljen/-na za opravljanje specifičnih (manj zahtevnih) nalog, ki se nanašajo na poznavanje slovenske književnosti, kulturne zgodovine, kulture sploh, jezika, besedil in njihovih značilnosti v različnih medijih, in sicer v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah, v državni upravi, v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti. Študijski program usposablja tudi za sodelovanje pri protokolu in ustanovah, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature ali s kulturno animacijo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 15 0 0 4 zimski
Phonetics and Phonology of Modern Slovene Language 30 15 15 0 4 zimski
Youth Literature 30 30 0 0 6 celoletni
Morphology of Modern Slovene Language 30 15 15 0 4 letni
Slovene Literature of the 19th Century 30 30 30 0 7 zimski
Functional Varieties of Slovene Language 30 0 30 0 4 letni
World Literature 60 0 0 0 5 letni
Text Production and Comprehension 30 15 30 0 5 letni
Introduction to the Study of Language 15 15 0 0 3 zimski
Introduction to the Study of Slovene Literature 30 30 30 0 6 zimski
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Text Phonetics of Slovene Modern Language 15 0 30 0 3 letni
Pronunciation and Spelling Norms of Slovene Modern Language 15 0 30 0 3 zimski
Slovene Dialects 0 15 15 0 3 letni
Introduction to Pragmatics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Czech and Slovak Literatures 30 0 0 0 3 letni
South Slavonic Literatures 30 0 0 0 3 letni
Russian Classical Literature - Russian Realism 30 0 0 0 3 letni
2. Year P S V D KT Semester
Text Linguistics 30 0 30 0 4 letni
Word Formation of Modern Slovene Language 30 0 30 0 4 letni
Motives and Themes in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
From Ancient Slavonic to Old Church Slavonic 30 0 0 0 3 zimski
Syntax of Modern Slovene Language 30 0 30 0 4 zimski
Slovene Drama 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovene Poetry 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovene Prose 1900-1950 60 0 0 0 5 zimski
Introduction to Literary Theory 30 30 30 0 7 celoletni
History of Modern Slovene Language 30 15 0 0 4 zimski
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 6
Outside elective subjects 8
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Digital language resources for Slovene 15 15 0 0 3 letni
Public Speaking 15 0 30 0 3 letni
Elective Second Slavonic Language - Croatian and Serbian Language 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Second Slavonic Language - Russian Language 0 0 60 0 3 zimski
Second Slavic Language – Polish 0 0 60 0 3 zimski
Elective Second Slavonic Language - Slovak Language 0 0 60 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Elective Seminar 0 0 0 0 5
Elective Seminar 0 0 0 0 5
Elective Seminar 0 0 0 0 5
Elective Seminar 0 0 0 0 5
Elective Seminar 0 0 0 0 5
Publicity 0 20 10 0 3 letni
Specialised Writing 0 30 0 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
Undergraduate thesis 0 0 0 0 4 letni
Language Norms and Language Culture 30 15 0 0 4 letni
Lexicology 30 15 15 0 4 zimski
Slovene Phraseology 30 15 0 0 3 letni
Slovene Traditional Phonetics and Phonology with Accent 15 15 0 0 3 zimski
Slovene Historical Morphology and Syntax 15 15 0 0 4 letni
Contemporary Slovene Drama 30 0 0 0 3 zimski
Contemporary Slovene Poetry 30 0 0 0 3 zimski
Contemporary Slovene Novel 30 30 0 0 7 celoletni
Old Slovene Literature 30 0 15 0 4 zimski
Specialised Text 15 0 30 0 3 zimski
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 8
Outside elective subjects 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Themes from the Slovene Historical Grammar 15 15 15 0 3 letni
Themes from Grammar - the Dictionary Perspective 30 15 0 0 3 zimski
Themes from the History of Slovene Phonetics and Phonology 15 15 15 0 3 letni
Slovene as a Second and as a Foreign Language 30 15 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
0 30 0 0 4 letni
Seminar of Contemporary Slovene Poetry 0 30 0 0 4 letni
Old Slovene Literature 0 30 0 0 4 letni

Staff