Studijski programi prve stopnje

Oddelek za zgodovino

Dodiplomski študij

Oddelek za zgodovino na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Zgodovina in dvopredmetni študijski program Zgodovina.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.