Oddelek za slavistiko

Oddelek za slavistiko

Dodiplomski študij

Oddelek za slavistiko na prvi stopnji študija izvaja šest dvopredmetnih programov: Češki jezik in književnost, Južnoslovanski študiji, Polonistika, Primerjalno slovansko jezikoslovje, Rusistika in Slovakistika.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.