Studijski programi prve stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Dodiplomski študij

Oddelek za pedagogiko in andragogiko na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Pedagogika in andragogika in dvopredmetni študijski program Pedagogika in andragogika.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka